Här kan du läsa om min femte pilgrimsresa. Denna gång i Spanien, september 2010

Dag för dag med bilder och texter

Dagsetapperna i lista med distanser

Budget o verkliga kostnader

Uppdateras efter resan...

 

 

Senast uppdaterad 2010-09-06